Anasayfa » Golden Vize » Yunanistan’da Yatırım Yoluyla İkamet İçin Gerekli Evraklar

Yunanistan’da Yatırım Yoluyla İkamet İçin Gerekli Evraklar

Yunanistan’da yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar yapılan yatırım çeşidine göre farklılık gösteriyor. Hangi alanda yatırım yaptığınıza göre değişen sunulması zorunlu evrakların listesi sizlerle… Yatırım yolu ile ikamet elde etmek için altın vize alınması gerekmektedir. Burada sunulacak evraklarda bu vize kapsamında aranan evraklar olmalıdır. Yatırım Yolu İle Vize Almak için Temel Başvuru Belgeleri Nelerdir? Yunanistan ...

Yunanistan’da yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar yapılan yatırım çeşidine göre farklılık gösteriyor. Hangi alanda yatırım yaptığınıza göre değişen sunulması zorunlu evrakların listesi sizlerle…

Yatırım yolu ile ikamet elde etmek için altın vize alınması gerekmektedir. Burada sunulacak evraklarda bu vize kapsamında aranan evraklar olmalıdır.

Yunanistan'da Yatırım Yoluyla İkamet İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Yolu İle Vize Almak için Temel Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Yunanistan Altın Vize Programı’na başvuruda bulunurken sunulması gereken temel belgeler, başvuru sürecinin en kritik adımlarından biridir. Bu belgeler, başvuru sahibinin kimliğini ve mali durumunu doğrulamak için kullanılır.

Yunanistan’da yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar arasında öncelikle başvuru formu, yatırımcının kişisel bilgilerini ve başvuru nedenini içerir. Genellikle standart bir form olup, eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. Biyometrik fotoğraf, başvuru sahibinin fiziksel özelliklerini tanımlamak için kullanılır ve resmi kurallara uygun olmalıdır.

Pasaport ve pasaportun fotokopisi, başvuru sahibinin uluslararası seyahat ve kimlik bilgilerini içerir. Bu belge başvuru sahibinin kimliğini doğrulamak ve seyahat özgürlüğünü teminat altına almak için sunulmalıdır. Yunanistan seyahat sağlık sigortası, başvuru sahibinin Yunanistan’da tedavi olabileceğini garanti ederken, acil durumlar için gereken sağlık hizmetlerini kapsar.

Banka hesap dökümleri, başvuru sahibinin finansal durumunu gösterir. Bu belgeler, yatırımcının maliyetleri karşılayabilecek yeterli kaynağa sahip olduğunu gösterir. Tüm bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Gayrimenkul Yatırımı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gayrimenkul yatırımı yapacak olan bireylerin sunması gereken belgeler, yatırımın doğruluğunu ve yasal geçerliliğini doğrulamak amacıyla istenir.

Yunanistan’da yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar arasında temel başvuru belgelerinin yanında satın alma belgesi eklenmelidir. Yatırımcının mülk edinimi için gerekli olan belgelerden biridir. Bu belge ile satın alınan mülkün tüm detaylarını içerir ve alım işleminin koşullarını belirtir. Ayrıca ödeme şeklini ve mülkün toplam fiyatını gösterir.

Ödeme belgesi, mülk satın alımı için yapılan ödemeyi doğrulayan resmi bir belgedir. Bu belge, tapu kurumundan alınarak, ödemenin gerçekleştiğini ve herhangi bir engel olmadığını kanıtlar.

Tapu belgesi gayrimenkulün sahipliğini ve yasal durumunu gösteren önemli bir belgedir. Bu belge, mülkün yasal sahibini ve mülkün kayıtlı olduğu tapu bilgilerini içerir. Ayrıca, yatırımcının mülk sahibi olduğunu resmi olarak kanıtlar.

Bu belgeler gayrimenkul yatırımı yapacak olan bireylerin başvuru sürecinde sunması gereken önemli belgelerdir. Tüm bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, yatırımın yasal olarak geçerli ve başvurunun sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Gayrimenkul yatırımı yapan kişilerin evrakları:

 • Temel evrakların teslim edilmesi,
 • Satın alma işlemini, toplam fiyatını ve ödeme şeklini gösteren belge,
 • Tapu kurumundan alınan ödeme belgesi,
 • Ödeme yapılmasına engel olmadığını gösteren belge

Sunulur. Bu belgeler eksiksiz iletildiğinde başvuru süreci tamamlanır ve sonuçlanması için süreç başlatılır.

Turizm Yatırımı İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Yunanistan’da yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar temel özellikleri ile değişmezken hangi yatırım aracını kullanmanıza bağlı olarak sunmanız gereken evraklar farklılaşmaktadır.

Yunanistan’ın Altın Vize Programı, yatırımcılara turizm sektöründe işletme veya otel yatırımı yapma fırsatı sunar. Bu yatırım türünde başvuru yapacak olan yatırımcıların sunması gereken belgeler, yatırımın niteliğini ve yasal geçerliliğini doğrulamak amacıyla istenir.

Devre mülk sözleşmesi, otel veya turizm işletmesi için yapılan anlaşmanın detaylarını içeren belgedir. En az 5 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanan bu sözleşme, yatırımcının işletmeyle ilgili taahhütlerini ve işleyiş detaylarını gösterir.

Ödeme belgesi, otel veya turizm işletmesine yapılan ödemeyi kanıtlayan resmi bir belgedir. Bu belge, yatırımın gerçekleştiğini ve işletmenin mülkiyetinin geçtiğini gösterir. Ulusal Turizm Organizasyonu (EOT) işletme sertifikası, turizm işletmeleri için gereken yasal belgelerden biridir. Bu sertifika  işletmenin yasal olarak tanınmış ve faaliyet göstermesine izin verilmiş olduğunu doğrular.

Bu belgeler otel veya turizm sektörüne yatırım yapacak olan bireylerin başvuru sürecinde sunması gereken önemli belgelerdir ve tamamı sunulmalıdır.

Otel yatırımı yapanların teslim etmesi gereken ekstra belgeler:

 • Devre mülk sözleşmesi,
 • İşletme sertifikası,
 • Ödeme belgesi

Olmaktadır.

Altın Vize’de Şirket Yatırımı Yapanların Ekstra Belgeleri Nelerdir?

Bu yatırım türünde başvuru yapacak olan yatırımcıların sunması gereken belgeler, yatırımın doğruluğunu, şirketin detaylarını ve yasal geçerliliğini doğrulamak amacıyla istenir.

Yunanistan’da yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar yatırım yapılacak veya kurulması planlanan şirketin detayları, başvuru sahibinin şirket hakkında sunması gereken önemli bilgileri içerir. Şirketin kuruluş aşamasından bu yana geçmişi, faaliyet alanları ve finansal durumu gibi detaylar bu belgeler aracılığıyla sunulur.

Yatırım planının detaylı açıklaması, yatırımın amacını, yapısını ve etkilerini içeren kapsamlı bir belgedir. Yatırımcının şirket hakkındaki planlarını, stratejilerini ve hedeflerini gösterir. Ayrılacak bütçe ve finansman yapısı, yatırımcının bütçe planlaması ve kaynak dağılımını gösterir. Şirketin mali yapısını ve kaynaklarını detaylandırır.

Ayrıca şirketin açıklandığı yatırım ile birlikte zaman çizelgesi, beklentiler ve sonraki adımlar da açıklanmalıdır. Hangi aşamalarda hangi zaman diliminde yatırımın gerçekleştirildiği gibi detayların da bulunması gerekiyor. Sonrasında oluşturulması öngörülen istihdam planları, yatırımın şirket ve istihdam açısından etkilerini gösteren belgelerdir. Yatırımcının işgücüne ve istihdam yaratmaya yönelik planlarını içerir.

Yatırımcılar için başvuruda yasal temsilcisi tarafından yatırım faaliyetlerinin devam ettirildiğini ve sürdürülmekte olduğunu gösteren bir girişim olduğunun onaylanmasının da bulundurulması gerektiği unutulmamalı. Ek olarak vergi yükümlülüklerini yerine getirilmesi nedeniyle vergi borcu yoktur belgesiyle ticari işletme ruhsatı da sunulabilir.

Yatırım üzerinden aile üyeleriyle birleşim gerçekleştirilecek ise aile durumunun değişmediğine dair bir beyan ve finansörü in vergi borcunun olmadığına dair bir teminat belgesi sunulur. Eğer Yunanistan’da doğan çocuk bulunuyor ise bu çocuk için doğum belgesini sahasının da eklenmesi gerektiği önemli detaylardan biridir.

İkamet İzni Başvurusu ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

İkamet izni başvurusu için yatırım amaçlı giriş yapılacak ülkede başvuru süreci tamamlanmalıdır. Başvuru izinin çıkarılabilmesi adına ülkedeki göç ve iltica bakanlığı politikası genel sekreterliğine vekaleten ya da şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Burada bir avukata bu avukatın mutlaka Yunan barosu üyesi olması gerekir vekalet verilebilir. Yetkilendirme verilen onaylı imza sonrası yazılı olarak kanıtlamalıdır. Başvuru dokümantasyonunda:

 • Başvuru formu bulunmalıdır.
 • Dijital biçimde basılı vesikalık fotoğraf eklenmelidir.
 • Ulusal vizeye sahip Yunanistan tarafından tanınan geçerli bir pasaportun onaylı nüshası sunulmalıdır.
 • Yatırımcılar için 38 inci maddenin altıncı fıkrası hükümlerine uygun olarak idari harç yatırılmalıdır.
 • 18 yaşından küçük çocuklar için bu harç muafiyeti bulunur.
 • Yetkili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başvuru sahibine verilen sigorta yapısının olduğuna dair onaylı bir belge bulunmalıdır.
 • Yöneticiler için iş sözleşmesi eklenmelidir.

Aile bireyleriyle birlikte oturum izni için ise aile bağlarının kanıtı olarak ülkedeki makamlardan alınan ve resmi olarak onaylanan bir aile durum belgesi eklenir. Bu durum belgesinin tercüme edilmiş olması gerektiğini unutmayınız. Eğer birlikte yaşama anlaşması imzalanacak ise bu durumda Yunan kurumu tarafından anlaşmanın kayıt sertifikasının sunulması da zorunluluklardan biridir.

Görüldüğü üzere yatırım yoluyla ikamet için gerekli evraklar sahip olunan özelliklere ve yatırım yapılacağı türüne göre çok farklılık gösteriyor. Notte Global ile profesyonel destek alarak bu süreci doğru bir şekilde yönetebilirsiniz.

Top Properties

Bize Ulaşın

Çözüm Teklifi Alın

Uzman ekibimizle iletişime geçin veya aşağıdaki formu doldurarak kişiselleştirilmiş çözümünüz için bizimle bağlantıya geçin. İhtiyaçlarınıza yönelik en kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz

İdeal Programınızı Seçin

Hedeflerinize uygun, çeşitli programlarımız arasından mükemmel uyumu bulun

Hedeflerinizi Konuşalım

Hedefleriniz ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimiz üzerine bir konuşma yapalım

Yatırım Yolculuğunuza Başlayın

Yatırım deneyiminizi başlatın ve sadece birkaç gün içinde somut sonuçlar görmeye başlayın

[popup_form]


This will close in 60015 seconds