Anasayfa » Vatandaşlık » Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir? Oturma izni yabancıların farklı bir ülkede yasal yollarla geçici süreliğine kalmasını sağlayan belgedir. Bu ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye’de yabancılara verilen oturma izinleri, yabancı uyruklu şahısların Göç İdaresi Müdürlüklerine yapacakları başvurularla veriliyor. Yabancı uyruklu kişilerin durumlarına göre kısa süreli, uzun süreli, öğrenci, aile ve insanı ikamet izni olarak farklı şekillerde ...

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma izni yabancıların farklı bir ülkede yasal yollarla geçici süreliğine kalmasını sağlayan belgedir. Bu ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye’de yabancılara verilen oturma izinleri, yabancı uyruklu şahısların Göç İdaresi Müdürlüklerine yapacakları başvurularla veriliyor.

Yabancı uyruklu kişilerin durumlarına göre kısa süreli, uzun süreli, öğrenci, aile ve insanı ikamet izni olarak farklı şekillerde veriliyor. Türkiye’ye giriş yapan ve 90 günden daha fazla süre kalmak isteyen yabancılar, ikame izinlerini almalıdır. Yabancılara 6 aylık süre için oturma izinleri veriliyor ve bu süre içerisinde kullanılmadığında yetkili makamlar, ikamet iznini iptal ediyor.

Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yabancıların oturma izinlerini alabilmesi için Notte Global firması ile iletişime geçerek danışmanlık hizmet talebinde bulunabilirsiniz. Verilen danışmanlık hizmetler, oturma, çalışma izinleri, vatandaşlık işlemleri gibi tüm konularda yasal yollarla işlemler yapmanızı sağlıyor.

7/24 hizmet alabiliyor ve işlemlerin kolay yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Oturma izinleri için yabancı şahıslar, Göç İdaresi Müdürlükleri ya da kurumun internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Başvurularını yapanlar, kendilerine verilen randevu günü İl Göç İdaresinde hazır bulunmalı ve istenen tüm belgeleri sunmalıdır. Başvuru evrakları incelendikten sonra yasal olarak bir sorun görülmeyenlere, talep ettikleri oturma izinleri verilecektir.

İkamet İzni Türleri Nelerdir?

Yabancıların Türkiye’de bulunma amaçları ve gerekliliklerine göre verilecek ikamet izinleri farklı olacaktır.

Yabancılara verilen ikamet izinleri şunlardır:

 • Kısa dönem ikamet,
 • Uzun dönem ikamet,
 • Aile ikameti,
 • Öğrenci ikameti,
 • İnsan ticareti mağduru ikameti,
 • İnsani ikamet,

İkamet izinleri, uluslararası anlaşmalara ve hukuki şartlara göre belirleniyor. Kamu düzenini ve sağlığını korum, yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için yabancılara ikamet izinleri veriliyor. Yabancı kişiler, vize süreleri içerisinde geçirecekleri süreler için ikamet izinlerini almak zorundadır. Ülkede bulunma gerekliliklerine göre yabancı uyrukluların hangi ikamet iznini alabilecekleri belirleniyor ve ona göre başvuru yapmaları sağlanıyor.

Oturma İzni (İkamet İzni) Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İkamet izni alınabilmesi için Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından istenen belgeler, verilecek ikamet izin türüne göre değişebiliyor. İnternet üzerinden, başvuru yaparak randevu alanlar, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gittiklerinde, gerekli belgeleri sunuyor. İkamet izin türüne göre istenen belgelerin neler olduğunu öğrenen yabancılar, başvuru işlemi öncesinde bu belgeleri hazırlar ve randevu günü ilgili kuruma teslim ederler.

Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı şahıslara verilen kısa dönem ikamet izinleri en fazla 2 yıl süreli oluyor. İkamet izin süresi dolanlar tekrardan başvuru yaparak yeniden kısa dönem ikamet izni alabiliyor. Yabancılardan ikamet izinleri için istenen belgeler, ikamet izin türlerinde genelde ortak belgelerdir.

Kısa dönem ikametler için istenen belgeler şunlardır:

 • İzin başvuru formu,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
 • İkamet süresinde ihtiyaçları karşılamaya yetecek maddi durum belgesi,
 • Sağlık sigortası,
 • Adli sicil kaydı,

İkamet izni için başvurular yapıldığında, kişinin durumuna göre ilgili kurum tarafından ek belgelerde istenebiliyor. Başvuru belgelerini sunanlar, ülkeye geliş amaçlarının ne olduğunu anlatan ıslak imzalı belgeyi de evraklara eklemelidir.

Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Eğitim amacıyla gelen öğrenciler, ilk ve orta öğretim öğrencisi ile veli ya da yasal temsilcilerinin verecekleri muvafakat ile birer yıl olmak şartıyla, öğrenci ikamet izni alabilecektir. Öğrenimleri devam ettiğinde birer yıl uzatma yapabileceklerdir.

Öğrenci ikameti için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu,
 • Geçerli pasaport,
 • Biyometrik fotoğraf (4 adet),
 • Sağlık sigortası,
 • Öğrencilik belgesi,
 • Maddi ihtiyaçların karşılanabileceğini gösteren hesap bilgileri,

Öğrenciler, öğrenciliklerini devam ettirdiklerinde, her yıl başvurularını yaparak ikamet izinlerini yenileyebilecektir.

Uzun Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Süresiz vize türlerine sahip olanlar, uzun dönem ikamet izni alabiliyor.

Süresiz ikamet olarak tanımlanan ve yabancılara verilen bu izin için istenen belgeler şunlardır:

 • Uzun dönem ikamet izni başvuru formu,
 • Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi,
 • 4 adet yeni çekilmiş biyometrik fotoğraf,
 • Gelir durum belgesi,
 • Sağlık sigortası,
 • Son 3 yılda herhangi bir kurumdan sosyal yardım alınmadığını gösterir imzalı ve mühürlü resmi belge,
 • Nüfus müdürlüklerinden alınacak adres kayıt sistemi kayıt belgesi,
 • Diğer ek belgeler,

Türkiye’de yabancılara uzun dönem ikamet izinleri en az 8 yıl olarak, ülkede kalma şartıyla veriliyor. Gerekli tüm belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunanların durumları incelendikten sonra ikamet izinleri veriliyor.

Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Aile ikamet izinleri, üç yılı aşmayacak şekilde veriliyor ve süre dolduğunda yeniden başvuru yapıldığında süre uzatılabiliyor.

Aile ikamet izni başvurusunu yapacak olanlar şu belgeleri hazırlıyor:

 • Başvuru formu,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Pasaport ya da yerine geçebilecek imzalı belge,
 • Diğer belgeler,
 • Aile ikameti alınması için destekleyici kişinin de bazı belgeleri sunması gerekiyor. Bu belgeler arasında, şunlar yer alıyor:
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Pasaport,
 • İkamet süresi boyunca yetecek birikimi gösteren belge,
 • İkamet izni talep eden aile bireylerinin sağlık sigortaları,
 • Destekleyici kişinin ikamet izin belgesi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Adres kayıt sistemi kayıt belgesi,
 • 18 yaşından küçük olanlar için doğum belgesi başvuru evraklarına eklenmelidir.

Oturma İzni Nasıl Uzatılır?

Ülkeler, yabancılara oturma izinlerini belirli sürelerde verir. Notte Global danışmanlık hizmetleri, yabancıların ikamet izinlerini almalarını ve gerekli durumlarda uzatma işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. İkamet izinlerinin bitimine 60 gün kala, Valiliklere yapılacak uzatma başvuruları ile yeniden ikamet izini alınabiliyor.

Yapılan başvurular, Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından değerlendiriliyor. İkamet izinlerini uzatmak isteyenler, internet üzerinden başvuru yaptıklarında, 5 iş günü içerisinde başvuru evraklarının İl Göç İdaresine ulaşmasını sağlamalıdır. İlk ikamet izni başvuru işlemleri için hazırlanan belgeler, uzatma taleplerinde de hazırlanıyor ve ilgili kuruma sunuluyor.

Oturma İzni Uzatmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Oturma izinleri dolmak üzere olan yabancılar, ülkede kalmaya devam edebilmek için ikamet izinlerini uzatmalıdır. İkamet izinleri olmayanlar sınır dışı edilir.

Sahip olunan ikamet izinlerini uzatmak isteyenler şu belgeleri sunuyor:

 • İkamet izni uzatma başvuru formu,
 • Pasaport ya da noter onaylı belge,
 • 4 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
 • Maddi imkanların karşılanabileceğini gösteren finansal durum belgeleri,
 • Sağlık sigortası,

Önceden alınmış olan ikamet izin türüne göre uzatma işlemleri de aynı süreçler takip edilerek yapılabiliyor. Uzatma başvurularında tüm belgeler güncellenmiş olarak sunulmalıdır.

Oturma İzni Nasıl Sorgulanır?

Türkiye’de bulunan yabancılar, istedikleri zaman oturma izin durumlarını sorgulayabiliyor. Online olarak sorgulama yapılabildiği için herkes izin durumlarını ve kalan sürelerini görebiliyor. E-ikamet sistemi üzerinden başvuru yapılabildiği gibi başvuru sonucu ve diğer sorgulamalarda yapılabiliyor.

Sorgulamaların e-ikamet üzerinden yapılabiliyor olması, herkesin durumunu anlık kontrol etmesini ve ne zaman uzatma başvurusunda bulunacağını öğrenmesini sağlıyor. Notte Global danışmanlık hizmetlerini aldığınızda, ikamet durumunuzla ilgili gerekli tüm bilgilendirmeleri anında alabileceksiniz.

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Evlilik Yoluyla Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı bir ülkeye gitmek ve oturma izni almak isteyenler, çoğu zaman evlilik yoluyla ikamet izinlerini almaya çalışıyor. Aile ikamet izni kapsamındadır ve Türk vatandaşı ile evlenmiş olan yabancılara veriliyor.

Evlilik yoluyla ikamet izninin alınabilmesi için en önemli şart Türk vatandaşı ile evli olmaktır. Evlilik yoluyla oturma izni alan yabancı şahıs, boşanma durumunda kısa dönem ikamet iznine tabi oluyor. Türk vatandaşı ile evlenen yabancının 18 yaşından küçük çocukları, öğrenci ikamet izni almadan tüm eğitim imkanlarından faydalanabiliyor.

Çalışma İznine Bağlı Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı şahısların Türkiye’de çalışabilmesi için çalışma izni almış olması gerekiyor. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenlere maddi ceza uygulanıyor ve sınır dışı ediliyorlar. Çalışma izni için başvuru yapanların talepleri kabul edildiğinde, çalışma iznine bağlı olarak oturma izni de verilmiş oluyor.

Yabancı şahıs için çalıştığı şirket kişi adına çalışma izni başvurusunda bulunur. Gerekli belgeler sunulduğunda ve şartlar sağlandığında süreli ya da süresiz çalışma izni ve buna bağlı olarak ikamet izinleri alınır. Türkiye’de yasal olarak 6 yıl çalışmış olan yabancılara sınırsız izin verilebiliyor.

Oturma İzni İptali Nasıl Yapılır?

Yabancılara oturma izinleri verilebilmesi için belirle şartlar oluşturulmuştur. İstenen şartları sağlayan ve başvuru belgelerini hazırlayanlar, izin için başvurularını yapabiliyor. Oturma izinleri verildikten sonra kişinin durumuna göre gerekli görüldüğünde iptal edilebiliyor.

Oturma izinlerinin iptal edilmesine neden olan sebepler şunlardır:

 • Kişi için sınır dışı edilme kararının olması,
 • Yurtdışında belirlenen süreden daha fazla kalması,
 • İkamet izni amacı dışında işlemlerde bulunma,
 • İkamet izin şartlarının yerine getirilmemesi,

Tüm ikamet izin türleri için bu nedenler geçerlidir ve resmi makamlar tarafından yapılacak tespitlerle, gerekli görüldüğünde hemen iptal edilir ve kişi sınır dışı edilmeye çalışılır.

Oturma İzni Başvurusu Red Edilen Kişiler Ne Yapmalıdır?

Türkiye’ye giriş yapmış olan yabancılar, geliş amaçlarını belirterek ve gerekli belgeleri hazırlayarak Göç İdaresi Müdürlükleri ya da e-ikamet online sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Oturma izni başvuruları incelendikten sonra kabul ya da red ediliyor.

Başvurusu red edilenler, kendilerine tebliğ yapıldıktan sonraki ilk 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine başvuruda bulunarak iptal davası açabiliyor. İdari Mahkemenin vereceği karara göre oturma izni alabiliyor ve idarenin verdiği red kararını onaylıyor.

İkamet İzni Geçiş Başvurusu Nedir?

Yabancı şahıslar, Türkiye’de ikamet izni alabilmek için başvurularını yapıyor. Bulunma amaçlarına göre kısa dönem, uzun dönem, aile, öğrenci ikamet izinlerinden birisi veriliyor. Kişinin ülkede kalış amacı değiştiği zaman başvuru yaparak ikamet türünün de değiştirilmesini isteyebiliyor. Bu işlemlere ikamet izni geçiş başvurusu deniliyor. Öğrenci ikamet izni olanlar, evlenme yoluyla aile ikamet iznine geçiş yapabiliyorlar.

Oturma İzni Fotoğraf Ölçüsü Ve Özellikleri Nedir?

Türkiye oturma izin başvurularını yapacak olan yabancılar, 4 adet biyometrik fotoğraf veriyor. Resmi kurum başvurularında istenen biyometrik fotoğraflar son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraf için belirlenen ölçü ve özellikler şunlardır.

Arka fon beyaz olmalı, 50 mm x 60 xx ölçülerine sahip olmalıdır. Yüz bölümünün yüksekliği 32 – 36 mm arasında olmalı ve fotoğrafın %70 – %80’lik bölümün kapsamalıdır. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmeli, yüz hatları tam görünmelidir.

Oturma İzni Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Oturma izinleri için başvuru yapacak olanlar danışmanlık hizmeti alıyor ya da avukatları aracılığı ile işlemlerini yapabiliyor. Yabancı şahıslar, ülkelerin hukuki şartlarını tam bilmediği için kendi başlarına yapacakları başvuru işlemlerinde çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor.

Oturma izinlerinin alınmasında, danışmanlık hizmetinin alınması çok önemlidir. Çünkü danışmanlık hizmeti alınmadan yapılacak başvurularda, red edilme oranı yüksektir. Bunun nedeni de eksik ve hatalı belge sunumudur. Danışmanlar, tüm başvuru sürecini ve gerekli belgeleri yakından takip ederler.

 

Benzer İçerikler;

Top Properties

Bize Ulaşın

Çözüm Teklifi Alın

Uzman ekibimizle iletişime geçin veya aşağıdaki formu doldurarak kişiselleştirilmiş çözümünüz için bizimle bağlantıya geçin. İhtiyaçlarınıza yönelik en kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz

İdeal Programınızı Seçin

Hedeflerinize uygun, çeşitli programlarımız arasından mükemmel uyumu bulun

Hedeflerinizi Konuşalım

Hedefleriniz ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimiz üzerine bir konuşma yapalım

Yatırım Yolculuğunuza Başlayın

Yatırım deneyiminizi başlatın ve sadece birkaç gün içinde somut sonuçlar görmeye başlayın

[popup_form]


This will close in 60015 seconds