Anasayfa » Amerikada Konut Sahibi Olmak » Amerikan Evleri Neden Bu Kadar Büyük?

Amerikan Evleri Neden Bu Kadar Büyük?

Ev mimarisiyle yakından ilgilenenlerin merak ettiği Amerikan evleri neden bu kadar büyük sorusu farklı şekillerde yanıtlanabilir. Amerikan evlerinin birçok farklı faktöre bağlı olarak büyük olduğu söylenebilir. Özellikle Avrupa’daki evlere göre kıyaslama yapıldığında Amerikan evlerinin gerçekten daha geniş yapıda olduğu kabul edilmelidir. Bu ülkede inşa edilen yapıların geniş topraklar üzerine kurulması evlerin büyük olmasının ilk nedenidir. ...

Ev mimarisiyle yakından ilgilenenlerin merak ettiği Amerikan evleri neden bu kadar büyük sorusu farklı şekillerde yanıtlanabilir. Amerikan evlerinin birçok farklı faktöre bağlı olarak büyük olduğu söylenebilir. Özellikle Avrupa’daki evlere göre kıyaslama yapıldığında Amerikan evlerinin gerçekten daha geniş yapıda olduğu kabul edilmelidir. Bu ülkede inşa edilen yapıların geniş topraklar üzerine kurulması evlerin büyük olmasının ilk nedenidir. Amerikan tarihine bakıldığında geçmiş yıllardan beri yerleşim yerleri her zaman geniş alanlara kurulmuştur. Yerleşim yeri ne kadar genişse İngiltere satılık daire tasarımlarında olduğu gibi Amerikan evleri de daha büyük olmaktadır.

AMERİKAN EV KÜLTÜRÜ VE TARİHÇESİ

Amerika’da ev mimarisinin tarihçesi bağımsızlık savaşından öncesine kadar uzanır. Amerika’da geniş topraklara yayılan yerleşim yerlerinde ev kültürü her zaman bağımsız birimlerden oluşur. Avrupa’daki gibi apartman yapısı yerine müstakil evlerin ağırlıkta olduğu bu coğrafyada farklı dinamikler işler. Amerika’da nüfus yoğunluğuna göre geniş arazilerin olması ev kültürünü başlı başına değiştirir. Tarih boyunca yerleşimlerde geniş yerler kullanan Amerika’da evlerin tarihçesi dikkat çekici faktörlere bağlı olarak zamanla değişim göstermiştir.

Özellikle ekonomik büyüme açısından zengin varlıklara sahip olan Amerika 20. yüzyılın ortalarına kadar hızlı zenginleşmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak insanlar daha büyük evlere sahip olabilecek paraları kazanabilmiştir. Kişi başına düşen gelirin yüksek olması Amerika’da vatandaşların geniş evlerde oturma özgürlüğüne sahip olmalarını sağlamıştır. Amerikan evlerinin Avrupa evlerine göre büyük olmasının hem geniş topraklar hem de ekonomik zenginlik ile doğrudan bağlantısı vardır.

Amerikan Evlerinin Büyüklüğüne Tarihi Bakış

Amerikan evleri büyük yapıda olmasıyla diğer ülkelerdeki binalara göre ciddi farklılıklara sahiptir. Amerika’daki evlerin büyüklüğü tarihi açıdan incelendiğinde geçmiş yıllarda da benzer dinamiklerle etkileşim içindedir. Amerika’da birçok bölgede geniş toprak alanlarının bulunması insanların büyük evler inşa etmesine olanak tanımıştır. Toprak fiyatları da diğer ülkelere kıyaslandığında daha uygundur. Amerika’da insanlar müstakil ev inşa etmek için arazi masraflarını çok kolay biçimde karşılayabilmektedir.

Avrupa ülkelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olması arazi ve toprak fiyatlarının artmasındaki etkenlerden biridir. Örneğin İngiltere nüfusu ABD popülasyonu ile kıyaslandığında az gibi görünse de yoğunluk bakımından ciddi farklılıklar vardır. Amerikan tarihinde geniş araziler üzerinde daha az insanın yaşaması toprak fiyatlarında daha ekonomik seviyeleri beraberinde getirmiştir. İngiltere gibi ülkelerde arazi satın alıp üzerine müstakil ev dikmek yüksek maliyetlidir. Bunun tam tersi ortamın yaşandığı Amerika’da insanlar geniş evlere daha düşük maliyetlerle sahip olabilmektedir.

Amerikan Rüyası ve Büyük Evler

Amerikan rüyası olarak tanımlanan kültürel oluşum insanların ev ve araba gibi mülklere daha kolay sahip olabileceklerini ifade eder. Diğer ülkelere nazaran Amerika’da müstakil bir eve sahip olmanın yolları daha kısadır. Büyük evlerle çevrili yerleşim alanlarında Amerikan Rüyasına uygun bir hayat yaşanabilir. Bireyler genellikle bağımsız yaşam tarzını tercih ettikleri için daha geniş evler inşa edilmektedir. Amerika’da tipik olarak nüfus başına düşen kişi sayısı diğer ülkelere kıyasla daha düşüktür. Bu durumun bir sonucu olarak ülkede büyük evlerin yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Notte Global firmamızdan destek alarak Amerikan rüyasını yaşamak için gerekli çözümlere ulaşabilirsiniz.

Genişleme Dönemi ve Ev Büyüklüğü

Amerika’da bağımsızlık savaşı sonrasında ülkenin topraklarına genişlemeci bir dönem başlamıştır. İngiliz sömürgesine son veren Amerikan halkı geniş topraklara yayılarak bu arazilerde yeni yerleşim yerleri kurmuştur. Geniş toprak alanları vatandaşlara müstakil ev sahibi olma imkanı tanımaktadır. Son yıllarda bazı değişimler görülse de Amerikan tarihine bakıldığında bu durum uzun yıllar boyunca devam etmiştir. İnsanlar genişleme döneminde ekonomik zenginliğin bir göstergesi olarak geniş evlere sahip olmayı tercih etmiştir. Amerikan evlerinin büyüklüğünü geniş arazilerde müstakil ev yapmanın kolaylaşmasıyla açıklamak mümkündür.

AMERİKAN EVLER NEDEN BU KADAR BÜYÜK? SEBEPLERİ

Ülkelere göre mimari yapılar göz önüne alındığında ABD’de evlerin gerçekten büyük olduğu söylenebilir. Amerikan evleri hem geniş arazilere yayılmakta hem de oda sayısı bakımından diğer evleri katlamaktadır. Amerikan evlerinin boyutlarını büyüten faktörler ülkenin coğrafyası, nüfus yoğunluğu ve vatandaşların ekonomik zenginlikleriyle açıklanabilir. Amerikan evlerinin büyük olmasının arkasında yatan başlıca sebepler şunlardır:

  • Amerika’nın geniş topraklara sahip bir ülke olması
  • Amerikan vatandaşlarının ekonomik zenginlik ve refah durumu
  • Müstakil ev inşasında arazi maliyetlerinin düşük olması
  • Büyük arazilere ev inşa etmenin kolaylaşması
  • Aile yapısı ve yaşam tarzı
  • Amerikan inşaat anlayışı ve gelenekleri

Geniş Arazi ve Uygun İnşaat Koşulları

Amerika nüfus yoğunluğu bakımından diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük bir yoğunluk seviyesine sahiptir. Geniş topraklara sahip olan Amerika’da insanlar daha yayılmacı bir politika benimseyebilir. Amerika’da yerleşim yerleri birbirinden uzakta ve daha geniş coğrafyada bulunur. Böylelikle yeni araziler üzerine ev yapma maliyeti düşüktür ve insanlar istediği yere inşaat yapabilme imkanına sahip olabilir. Ekonomik özgürlüğü bulunan her Amerikan vatandaşı boş arazilere inşaat yapabilme konusunda avantajlıdır. Bu durum Amerika’da evlerin diğer ülkelere göre büyük olmasını sağlamıştır.

Ekonomik Faktörler ve Yatırım Değerlendirmeleri

Amerika tarihine bakıldığında bağımsızlık savaşından sonraki dönemde hızı bir ekonomik büyüme süreci içine girmiştir. Özellikle Amerika’da 20. yüzyılın ortalarına kadar geniş bir ekonomik büyüme performansından bahsedilebilir. Ülkenin yer altı kaynaklarının zengin olmasının yanı sıra sermayedarlar tarafından fonlanması gelişimi hızlandırmıştır. Yatırımcılara büyük kolaylıklar ve güvenlik ortamı sunan Amerikan politikacıları bu sayede ekonomik büyümeyi desteklemiştir. Bu sürecin bir sonucu olarak insanların kişi başında düşen gelir bakımından diğer ülkelere göre avantajlı olduğu söylenebilir. Ekonomik faktörlerin yapıcı etkisiyle birlikte insanlar daha büyük evlere sahip olmaktadır. Örneğin İngiltere para birimi ile kıyaslandığında bir Amerikan evinin inşa maliyeti çok daha ekonomik seviyededir.

Amerikan Yaşam Tarzı ve Aile Dinamikleri

Amerikan Rüyası olarak tanımlanan kültür, bu ülkede yaşayanların hayat tarzı üzerinde doğrudan etkilidir. Amerikan evlerinin büyük yapıda olmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğu bilinir. Bunlar arasında Amerikan yaşam tarzı da vardır. Amerikalılar ekonomik olarak geçim derdi yaşamadıkları için evlerini daha büyük şekilde inşa etmeyi tercih etmektedir. Öte yandan ekonomik refah içinde olan Amerikan ailelerinin bireyselleşme dinamikleri de önem taşır. Amerikan bireyler genellikle bağımsız bir yaşam tercihini tercih ettiği için evlerde çok sayıda oda bulunur. Çok katlı müstakil evler Amerikan yaşam tarzında önemli dinamikler yaratmaktadır. Bu faktörler Amerikan evleri neden bu kadar büyük sorusuna yanıt vermede önemli veriler sağlamaktadır.

BÜYÜK EVLERİN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Amerika’da inşa edilen büyük evlerin tasarımları genellikle birbirine benzer yapıdadır. Müstakil ev sayısının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha fazla olduğu Amerika’da evler mimari açıdan benzer özellikler taşır. Amerikan evleri genellikle geniş alanlarda inşa edildiği için evin büyüklüğü buna bağlı olarak değişir. Amerikan evleri yüksek tavanlı ve ferah iç mekanlara odaklanan tasarım anlayışına sahiptir. Amerika’daki büyük evlerin tasarımında genişlik ilk dikkat çeken özelliktir. Yüksek tavanlı evler geniş arazilere ve büyük bahçelere sahiptir. Bu evlerin tasarım özellikleri derinlemesine incelendiğinde Amerikan mimari yapısında öne çıkan kriterler daha net anlaşılır.

Büyük Amerikan Evlerinin Tipik Özellikleri

Geniş Amerikan evlerinde yüksek tavan ve ferah iç mekan bulunur. Bu evler çok sayıda odaya sahip olduğu için Amerikan ailesinin bireyselci ihtiyaçlarına karşılık verir. Genellikle iki katlı olan Amerikan evleri bazı yerlerde üç veya daha fazla kattan oluşabilir. Amerikan evlerinde zemin katta genellikle oturma odaları ve mutfak vardır. Hem oturma odası hem de mutfak geniş bir alana yayıldığı için Amerikan ailelerinin en çok kullandığı yerlerdir. Zemin katta yemek alanları ve diğer ortak yaşam alanları yer alırken üst katlarda yatak odası, misafir odası ve çocuk odası bulunur. Notte Global büyük Amerikan evlerine en uygun şartlarda sahip olmanız için gerekli desteği sağlamaktadır.

Amerikan Mimarlık Stilleri ve Büyük Evler

Amerikan evlerinde mimari tarzlara bakıldığında insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları yapılar öne çıkar. Amerikan evlerinde ön tarafta geniş bir veranda veya sundurma bulunur. Müstakil evlerde bu alanlar insanların komşularıyla daha fazla sosyal etkileşimde bulunmasını sağlar. Geniş bahçelere sahip olan Amerikan evlerinde komşular dış mekanda daha fazla zaman geçirebilir. Ayrıca bu evlerin mimari yapısı göz önünde bulundurulduğunda garaj mutlaka bulunmalıdır. Bu tip evlerde genellikle bir veya iki araçlık açık park yeri hazırlanır. Garajlar Amerikan ailelerinin misafirleri için korunaklı bir yer sağlamak dışında araba yıkarken de kullanılabilir. Ek depolama alanı sağlayan kapalı garajlar ise çok katlı müstakil evlerde bulunan bir özelliktir.

Modern Amerikan Evlerinin Eşsiz Özellikleri

Modern Amerikan evleri çok katlı yapısıyla geçmiş dönemdeki evlere göre farklı mimari özellikler taşır. Genellikle iki veya daha fazla kattan oluşan Amerikan evlerinde zemin kat aile üyelerinin en çok kullandığı odalara ayrılır. Çoğu Amerikan evinde oturma odası, yemek odası ve mutfak gibi yaşam alanlarını birleştiren açık plan kullanılır. Bu şekilde düzenlenmiş Amerikan evlerinde mimari tasarım aile üyelerinin odalar arasında hareketini kolaylaştırır. Aynı zamanda büyük ev içinde aile üyelerinin birbiriyle etkileşimi için uygun koşullar sağlanmış olur.

Amerikan aileleri açık plan ile inşa edilen evlerde daha geniş bir hissiyata sahip olmanın tadını çıkarabilir. Tipik Amerikan evlerinde modern yapı malzemeleri kullanılır. Beton, tuğla, ahşap ve çimento esaslı malzemeler evlerin dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar. Yüksek kalitede izolasyon malzemeleri kullanılan evlerde odalar arasında ses yalıtımı iyi seviyededir. Bu durum Amerikan ailelerinin bireysel yaşam gereklilerini karşılamalarına yardımcı olur.

BÜYÜK AMERİKAN EVLERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

İngiltere şehirleri arasında sık görülen evlerin mimarisi küçük yapıda olmasına rağmen Amerika’da bu durum tam tersidir. Büyük Amerikan evleri bu coğrafyada yaşayanların taleplerine ve beklentilerine uygun olacak şekilde inşa edilir. Amerikan evlerinin büyük bir çoğunluğu geniş araziler üzerine kurulduğundan evler büyük ve ferah iç mekana sahiptir. Bu durum Amerikan evinde yaşam kalitesini olumlu veya olumsuz anlamda etkileyebilir. Amerika’da farklı bölgelerde ve farklı tarihlerde evlerin temel özellikleri değişiklik gösterebilir. Genellikle sağlam sarf malzemeler kullanılarak inşa edilen bu evlerde yaşamın bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

Büyük Evlerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi

Geniş yaşam alanları sunan büyük Amerikan evleri aile üyelerine rahatça hareket etme imkanı sağlar. Amerikan Rüyasının bir parçası olan rahat ve özgür yaşam tarzı büyük ve çok katlı evlerde yaşanabilir. Aile üyeleri kendilerine özel alan yaratmak istediğinde büyük evin odalarından birini tercih edebilir. Öte yandan büyük evler sadece aile üyelerinin değil misafirlerin de konforlu bir şekilde konaklama yapmasını sağlar. Amerika’da geniş bir coğrafyaya yayılan evlerin arası uzun mesafeler alır.

Bu nedenle misafirler uzun yolculukların sonrasında ziyaret ettikleri evde birkaç gün konaklamak durumunda kalabilir. İşte bu tür durumlarda büyük evler misafirlerin yaşam kalitesini bile olumlu anlamda etkilediği görülebilmektedir. Büyük evler ayrıca aile üyelerine daha fazla depolama alanı sağladığı için ev sahiplerinin eşyalarını düzgün biçimde saklamalarına olanak tanır. Geniş iç mekanlar ve açık plan düzeni aile üyeleri arasında daha fazla sosyal etkileşim imkanı sunar. Büyük evler aile üyeleri dışında misafirleri ağırlamak için doğru seçimdir.

Büyük Evlerin Bakım ve İşletme Maliyetleri

Amerikan evlerinin büyük olması avantajlara sahipken bazı yönden de dezavantajlar yaratabilir. Örneğin bu tür evlerin inşa edilmesinde arazi maliyeti ucuz olsa bile inşaat malzemelerinin masrafları ciddi maliyetler yaratabilir. Büyük evler hem inşaatında hem de bakım ve işletme sürecinde ekstra masrafları beraberinde getirir. Amerika’daki büyük evlerde yaşayan ailelerin enerji, su ve diğer hizmetlere olan talebi daha yüksektir. Ev ne kadar genişse ısınma ve aydınlanma konusunda harcanan enerji miktarı o kadar yüksek olacaktır. Bu durum da uzun vadede büyük evin işletme maliyetlerini arttıran faktörler içindedir.

Büyük evlerin temizlik ve bakım gibi işlerinde daha fazla emek ve para harcanma durumu vardır. Amerika’daki büyük bir evin temizliği için harcanan zaman ve para Avrupa’daki standart bir apartman dairesine göre çok fazladır. Büyük evlerde daha fazla alanın düzenlenmesi, temizlenmesi ve bakımı gerektiği için ev sahiplerine olumsuz yansır. Ayrıca büyük evlerde enerji tüketimi çevresel etki üzerinde de bazı olumsuz durumlara yol açar.

Büyük Evler ve Çevresel Etki

Amerika’daki büyük evler çevresel etki bakımından daha fazla enerji tüketme eğilimindedir. Bu evlerde enerji faturaları normal şartlara göre daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Ayrıca son dönemde Amerikan evlerinde çevreci tasarımlar öne çıksa da harcanan enerji hala yüksek seviyededir. Güneş enerjisi panelleri ve rüzgar enerjisi türbinleri kullanılan Amerikan evleri dışında yeşil enerji kullanılmazsa yüksek faturalarla karşılaşılması kaçınılmazdır.

Büyük evlerin ısıtma ve soğutma ihtiyacı apartman dairesine göre daha yüksektir. Örneğin İngiltere Londra ev fiyatları yüksek olsa bile bu evlerde işletme maliyetleri düşüktür. Ancak büyük Amerikan evlerinde ev maliyeti düşük olmasına rağmen evin enerji ihtiyacını karşılamak ciddi bir bütçe harcamasını beraberinde getirir.

AMERİKAN EVLERİ VE GLOBAL EMLAK PİYASASI

Büyük ve geniş Amerikan evleri, küresel emlak piyasasında önemli bir role sahiptir ve yabancı yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı olarak görülür. Dünya genelinde ciddi göç alan ülkelerden biri olduğu için Amerika’daki evler her zaman talep görmektedir. Amerikan emlak piyasası, farklı bölgelerde ve farklı fiyat aralıklarında geniş bir konut seçeneğine sahiptir. Amerikan evleri arasında ihtiyacınıza uygun fırsatları değerlendirebilmek için Notte Global ekibimizden destek alabilirsiniz.

Amerikan Evlerinin Dünya Standartlarına Göre Büyüklüğü

Amerikan evlerinin dünya standartlarına göre büyük olması herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Amerika’da ortalama ev büyüklüğü yaklaşık 2,500 ila 2,600 metrekare arasında olmasıyla diğer ülkelere göre ciddi farklılıklar yaratmaktadır. Avrupa ülkelerinde ekonomik refah yüksek olmasına rağmen ortalama ev boyutları bakımından Amerikan evlerine göre çok küçük kalmaktadır. Evler arasında ortaya çıkan önemli ölçüde fark Amerikanların yaşam tarzına uygun ev boyutlarını etkiler.

Küresel Emlak Trendleri ve Amerikan Evleri

Modern Amerikan evleri enerji verimli projelere göre inşa edilir. Enerji verimli cihazlar ve çevre dostu mimari özellikleri uygulanarak tasarlanan evler Amerikan büyük ev mimarisine yön vermektedir. Küresel emlak trendleri içinde de bu tür enerji dostu ve çevreci evler talep görmektedir. Amerikan evleri her dönem yoğun talep gören geniş ve ferah iç mekana sahip yapılardır. Bazı kişiler Amerikan rüyasını yaşamak için büyük evlere sahip olmak ister. Büyük evlerin aile üyelerine yaşattığı lüks ve zenginlik hissiyatı önemli avantajlar arasında yer alır. Amerikan evleri neden bu kadar büyük sorusuna yanıt ararken bu konuda uzman desteğinden yararlanmak önemlidir.

Top Properties

Bize Ulaşın

Çözüm Teklifi Alın

Uzman ekibimizle iletişime geçin veya aşağıdaki formu doldurarak kişiselleştirilmiş çözümünüz için bizimle bağlantıya geçin. İhtiyaçlarınıza yönelik en kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz

İdeal Programınızı Seçin

Hedeflerinize uygun, çeşitli programlarımız arasından mükemmel uyumu bulun

Hedeflerinizi Konuşalım

Hedefleriniz ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimiz üzerine bir konuşma yapalım

Yatırım Yolculuğunuza Başlayın

Yatırım deneyiminizi başlatın ve sadece birkaç gün içinde somut sonuçlar görmeye başlayın

[popup_form]


This will close in 60015 seconds